CV4238_16092016TCT: Giới thiệu các điểm mới sửa đổi về chính sách thuế tại Thông tư 130/2016/TT-BTC
Ngày: 21-06-2019, By Admin

CV4238_16092016TCT: Giới thiệu các điểm mới sửa đổi về chính sách thuế tại Thông tư 130/2016/TT-BTC

cv4238_16092016tct-1

Công văn số 4238/TCT-CS ngày 16/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP (7 trang)

Trong những năm gần đây, ngành Thuế thường có văn bản chính thức công bố những điểm mới khi có sự thay đổi trong chính sách thuế hiện hành

 

– Bổ sung các đối tượng không chịu thuế GTGT (gồm: dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển hành khách bằng tàu điện; sản phẩm xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành trở lên

– Bỏ quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng mua bán trong nước

– Bổ sung điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới;

– Bổ sung các trường hợp hàng xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT (gồm hàng nhập khẩu để xuất khẩu và hàng xuất khẩu ngoài địa bàn hải quan)

– Sửa đổi giá tính thuế và điều kiện khấu trừ thuế TTĐB

– Giảm tỷ lệ phạt chậm nộp thuế, từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày

– Bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất PNN đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất PNN phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống

– Bổ sung trường hợp đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên không bị coi là đầu tư mở rộng

Theo đó, trường hợp trong giai đoạn từ năm 2009-2013, doanh nghiệp có sử dụng quỹ khấu hao cơ bản TSCĐ; lợi nhuận sau thuế tái đầu tư hay vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký thì không phải là đầu tư mở rộng. Điều này có nghĩa, doanh thu phát sinh từ việc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên này sẽ không bị loại trừ khi xét hưởng ưu đãi thuế trong giai đoạn 2009-2013

Theo Văn bản này, Thông tư số 130/2016/TT-BTC có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về chính sách thuế như sau: