Nên rút BHXH một lần hay chờ lương hưu?
Ngày: 15-09-2023, By Admin

Nên rút BHXH một lần hay chờ lương hưu?

hoi Hà Mạnh Quân
Tôi tham gia BHXH bắt buộc được 10 năm 8 tháng, có giai đoạn hưởng lương nhà nước hệ số 2,34 (mã số BHXH của tôi là 02060xxx). Vậy, nếu bây giờ tôi rút tiền BHXH một lần thì được bao nhiêu? Nếu tôi tiếp tục đóng đến năm 60 tuổi để lĩnh lương hưu, thì tôi sống tới bao nhiêu tuổi thì có lợi hơn rút BHXH một lần?
 
luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo mã số BHXH do bạn cung cấp, hiện nay bạn đang tham gia BHXH, nên không thuộc đối tượng được giải quyết hưởng BHXH một lần. Do đó, việc tính hưởng BHXH một lần đối với bạn tại thời điểm hiện nay là không phù hợp.

Về tính mức hưởng lương hưu, theo quy định hiện hành, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, mức hưởng lương hưu tỷ lệ thuận với mức đóng BHXH, thời gian đóng BHXH. Có nghĩa là, mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng BHXH càng dài, thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.

Do BHXH Việt Nam không đủ thông tin để tính mức hưởng lương hưu đối với bạn tại thời điểm bạn đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu (do biến động về mức lương cơ sở và dữ liệu về mức lương tham gia BHXH qua từng thời kỳ đến thời điểm bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu…), nên BHXH Việt Nam chưa đủ căn cứ để xác định số tiền lương hưu hằng tháng bạn được nhận.

Tuy nhiên, việc nhận BHXH một lần được coi là “lợi trước mắt, hại lâu dài”, bởi ngay khi hưởng BHXH một lần, toàn bộ thời gian đã đóng BHXH trước đó của bạn sẽ trở về con số 0. Đồng thời, các quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Cụ thể, nếu bạn tham gia BHXH cho đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, thì sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như:

- Được nhận lương hưu đều đặn hằng tháng: Mức lương hưu không phải là một mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng để đảm bảo giá trị.

- Về quyền lợi BHYT: Được cấp thẻ BHYT miễn phí từ khi hưởng lương hưu đến khi chết với quyền lợi hưởng cao (mức hưởng BHYT của người hưởng chế độ hưu trí là 95%, trong khi mức hưởng BHYT của người mua BHYT hộ gia đình là 80%). Trong giai đoạn tuổi già, nguy cơ đối mặt nhiều hơn với ốm đau, bệnh tật, nên nếu có thẻ BHYT sẽ chia sẻ phần lớn nguồn kinh phí KCB từ quỹ BHYT, giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Nếu nhận BHXH một lần, bạn đã tự đánh mất cơ hội được chăm sóc sức khỏe cho bản thân thông qua thẻ BHYT hưu trí miễn phí.

- Về chế độ tử tuất: Trong thời gian hưởng lương hưu, không may người hưởng lương hưu chết, thì thân nhân sẽ được hưởng chế độ tử tuất, bao gồm: Thứ nhất là, trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người hưởng lương hưu chết. Thứ hai là, trợ cấp tuất hằng tháng (mức trợ cấp bằng 50% hoặc 70% mức lương cơ sở); hoặc trợ cấp tuất một lần.

Như vậy, nếu bạn tham gia BHXH đến khi hưởng lương hưu sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi trong quá trình hưởng lương hưu; và ngay cả khi chết thì thân nhân của họ cũng được hưởng chế độ tử tuất. Trong khi đó, nếu bạn nhận BHXH một lần thì chỉ được hưởng một số tiền cố định duy nhất, số tiền khi nhận BHXH một lần được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng BHXH.

BHXH Việt Nam cung cấp các quy định của chính sách để bạn cân nhắc việc lựa chọn hưởng chế độ BHXH một cách hiệu quả, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho bản thân.
Nguồn: https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn